Документи

Договір №____

Про надання телекомунікаційних послуг

 

 


м. Івано-Франківськ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор ТзОВ «ЮТІМ»
____________ Гурик Т. З.
“01“ березня 2013p.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮТІМ”, яке внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України №1542 від 04.06.09р., надалі Оператор, в особі директора Гурика Тараса Зіновійовича, що діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі, іменованій надалі Абонентом, (надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), публічну оферту про надання Телекомунікаційних Послуг (надалі – Послуги) на наступних умовах:

Зразок квитанції на оплату завантажити.

Рекомендуємо здійснювати оплату в банку до 25-го числа поточного місяця. Скориставшись послугами відділеннь, зберігайте отримані квитанції.