Сервісна угода

Сервісна угода

Сервісна угода регламентує порядок надання послуг ТОВ компанія UTeam™ (далі - Інтернет-служба UTeam™). Сервісна угода є Публічним договором відповідно до ст 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

У відповідності зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цьєї Сервісної угоди (публічного договору) є факт здійснення реєстранта платежу в рахунок оплати послуг та одержання Інтернет-службою UTeam™ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Використання послуг UTeam™ передбачає згоду особи, що реєструє доменне ім'я / імена (далі - Реєстранта) з правилами, термінами, обмеженнями і іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент надання послуги.

Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання Послуг в рамках цієї Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання Послуг регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами (далі - Правила), прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією за призначенням імен і адрес), Адміністраторами відповідним публічних доменів, інтернет-службою UTeam™.

Приймаючи дану Сервісну угоду, Реєстрант підтверджує, що:

 • за його відомостями, ані реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 • контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є вірною і актуальною;
 • контактна інформація про реєстранта може бути опублікована в українських і міжнародних службах WHOIS у відповідності із загальноприйнятими документами, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен;

1. Послуги

1.1. Інтернет-служба UTeam™ надає наступні послуги за дорученням і в інтересах своїх клієнтів:

1.1.1. реєстрація та підтримка доменних імен в українських, міжнародних і зарубіжних регіональних зонах;

1.1.2. розміщення Web-ресурсів на високошвидкісних серверах, розташованих в м. Івано-Франківськ;

1.1.3. послуги технічного консалтингу в області реєстрації доменних імен та хостингу (вибір доменного імені, комплектація і збірка хостинг-серверів і ін);

1.1.4. представницькі послуги в сфері реєстрації доменних імен, розв'язання доменних спорів і т.д.

2. Платежі

2.1. Оплата послуг, що надаються інтернет-службою UTeam™, здійснюється в національній валюті України у відповідності з тарифами, встановленими на момент надання послуг.

2.2. Здійснюючи оплату, Реєстрант зобов'язаний вказати у платіжному документі сервіс-код, виданий Інтернет-службою UTeam™ при реєстрації доменного імені, і ідентифікує замовлені послуги.

2.3. Оплата послуг реєстрантам здійснюється в порядку, опублікованому на web-сайті інтернет-служби UTeam™ в розділі "реєстрація доменних імен". Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку оплати.

2.4. У разі несплати або несвоєчасної оплати інтернет-служба UTeam™ може припинити / призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії.

2.5. Послуга гарантується і надається тільки за фактом отримання оплати інтернет-службою UTeam™. До моменту одержання оплати інтернет-служба UTeam™ не несе ніяких зобов'язань перед реєстрантами щодо реєстрації і закріплення за ним прав на конкретні доменні імена.

3. Інформація та її використання

3.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / здобувають. Інформація, надання реєстрантом при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

3.2. Інтернет-служба UTeam™ має право на свій розсуд вимагати від клієнтів документальних підтверджень достовірності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власників прав на доменні імена та послуги.

3.3. Надання неточною контактної інформації або не надання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для призупинення реєстрації. При цьому інтернет-служба UTeam™ не несе відповідальності за будь-які збитки, отриманий клієнтом у разі призупинення надання послуг з причини не виконання даної вимоги.

4. Надання послуг

4.1. Інтернет-служба UTeam™ діє в інтересах своїх клієнтів і прагне до надання лише високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між службою і її клієнтом, так і за участю третіх осіб, ми робимо всі законні і етичні заходи для захисту законних і етичних інтересів нашого клієнта.

4.2. З метою захисту прав Реєстранта на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, Інтернет-служба UTeam™ при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS адміністраторів зарубіжних і українських доменних зон. Інтернет-служба UTeam™ зобов'язується змінити контактні реквізити доменного імені за письмовим запитом Реєстранта після пред'явлення ідентифікації його документа.

4.3. У той же час інтернет-служба UTeam™ не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести обставини, обумовлені людським чинником, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін)

4.4. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), інтернет-служба UTeam™ несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів у якості оплати за послуги.

4.5. Інтернет-служба UTeam™ не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за послуги служби.

4.6. Інтернет-служба UTeam™ не несе ніякої відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.

4.7. Передача доменного імені, делегованого реєстранту, до обслуговування іншим реєстраторам можлива не пізніше ніж за 14 днів до закінчення терміну делегування доменного імені.

4.8. Інтернет-служба UTeam™ залишає за собою право припинити обслуговування клієнта БЕЗ відшкодування вартості послуг в наступних випадках:

4.8.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / міжконфесійну ворожнечу, порноресурсів, матеріалів по торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції і т.д.); розміщення матеріалів, що порушують авторські права і закони про захист інтелектуальної власності;

4.8.2. зловмисні дії (злом, атака та ін), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи хостинг-серверів служби UTeam™ або ж на дискредитацію служби;

4.8.3. у разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;

4.8.4. у разі, якщо за належним чином оформленим вимогу компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки України) контактна інформація, подана реєстранта згідно п. 3.1 не дозволяє встановити Реєстранта доменного імені, а також у випадках якщо котнактная інформація не є достовірною.

4.9 Грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються у разі:

 • Відмови клієнта від наданої послуги реєстрації / продовження доменного імені;
 • Анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну її дії, в тому числі за рішенням суду;
 • Передачі доменного імені іншій особі, у тому числі за рішенням суду;
 • Порушення Замовником положень п. 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4 Сервісної угоди;

4.10. Приймаючи дану угоду, Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг в рамках цієї угоди.

5. Передача доменних імен

5.1. Передача доменного імені іншій юридичній, фізичній або фізичній особі-підприємцю здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на web-сайті Інтернет-служби UTeam™.

5.2. Передача доменного імені на обслуговування іншій Реєстратору здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на web-сайті Інтернет-служби UTeam™, так само в порядку і на умовах визначених в Правилах відповідної доменної зони.

5.2.1 Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється тільки в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

6. Відповідальність перед третіми особами

6.1. Інтернет-служба UTeam™ не несе ніякої відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих з її допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, публікованих під такими доменними іменами або розміщуваних на серверах служби.

7. Згода на обробку персональних даних

Я, Реєстрант, клієнт - Інтернет-служба UTeam™, даю свою згоду на обробку моїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання клієнтом послуг, що надаються Інтернет-службою UTeam™.

Інтернет-служба UTeam™ зобов'язується обробляти персональні дані Реєстранта в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

Реєстрант погоджується з тим, що Інтернет-служба UTeam™ має право знеособити його персональні дані з метою передачі (в тому числі транскордонної) іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен.

Також Реєстрант погоджується з тим, що Інтернет-служба UTeam™ має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленному вигляді. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення Реєстрантом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Інтернет-служби UTeam™. При цьому Реєстрант згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:

 • Відмова з боку Інтернет-служби UTeam™ у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних,
 • Видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у Інтернет-служби UTeam™ таких даних.

Реєстрант даною згодою доручає Інтернет-службі UTeam™, як Реєстратору, опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

Реєстрант погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації Реєстранта як власника доменного імені.

Права Реєстранта по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

8. Відповідальність сторін

8.1. Інтернет-служба UTeam™ не несе відповідальності перед Реєстрантом чи третьою стороною за будь-які затримки, переривання, збитки чи втрати, що відбуваються:

 • за несправності обладнання, яке є складовою частиною мережі;
 • за несправності програмного забезпечення, чи помилки у роботі програмного забезпечення;
 • через недостатню якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;
 • в наслідок обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні.

8.2. Недодержання Реєстрантом істотних умов, передбачених чинними Правилами обраного домену, є грубим порушенням істотних умов договору і є підставою для розірвання договору за ініціативою Інтернет-служби UTeam™ та відміни адміністратором доменної зони делегування Реєстранту доменного імені.

8.3. Інтернет-служба UTeam™ залишає за собою право призупинити обслуговування Реєстранта або розірвати Угоду в безумовному порядку в наступних випадках:

 • порушення Реєстрантом чинних Правил обраного домену;
 • порушення Реєстрантом чинних норм користування мережею Інтернет;
 • несплата або несвоєчасна оплата послуг Інтернет-служби UTeam™.

8.4. Інтернет-служба UTeam™ не несе відповідальності за неправомірні дії Реєстранта, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, використанням обраного доменного імені для розсилання спаму та ін.

8.5. Інтернет-служба UTeam™ має право відмовити Реєстранту у реєстрації будь-якого доменного імені або відмінити вже зареєстроване доменне ім'я, якщо: доменне ім'я містить слова ненормативної лексики, використовується при спамі або при аморальній чи протизаконній діяльності та ін. Сплачені кошти у такому випадку не повертаються, а можуть бути переведені на інший вид послуг (делегування іншого доменного імені, тощо) відповідно до діючих розцінок.

8.6. Інтернет-служба UTeam™, Адміністратор доменної зони та Оператор Реєстру не несуть відповідальності щодо наслідків використання або не використання, або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом. Адміністратор доменної зони, Оператор Реєстру та Інтернет-служба UTeam™ не можуть бути залучені у судові спори щодо доменних імен.

9. Додаткові зобов'язання сторін

9.1. При розірвані чи припиненні дії цієї Угоди Реєстрант зобов'язується до кінця терміну делегування обраного доменного імені укласти угоду із іншим реєстратором або відмовитися від делегування доменного імені.

9.2. При розірвані чи припиненні дії цієї Угоди Інтернет-служба UTeam™ зобов'язується підтримувати роботу домену до закінчення терміну делегування обраного Реєстрантом домену. Якщо Реєстрант не уклав договору із іншим реєстратором, після закінчення терміну делегування доменного імені, Інтернет-служба UTeam™ відміняє делегування даного доменного імені Реєстранту.

10. Зміни та доповнення

10.1. Ця угода не є остаточною, може бути змінене і доповнене. Про всі зміни в Сервісній угоді клієнти будуть сповіщені по електронній пошті або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту у строк не менший ніж 30 днів до набуття чинності таких змін.

11. Контакти

Контакти:

Адреса: 76009, Україна, м.Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 52

Тел.: (0342) 77-88-99

E-mail: info@utm.if.ua