Documents

Договір №1_

Про надання телекомунікаційних послуг

 

 


м. Івано-Франківськ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор ТзОВ «ЮТІМ»
____________ Федорук  О.В.
“16“ квітня 2020p.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮТІМ”, яке внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України №1542 від 04.06.09р., надалі Оператор, в особі директора Федорук Олександри Володимирівни, що діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі, іменованій надалі Абонентом, (надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), публічну оферту про надання Телекомунікаційних Послуг (надалі – Послуги) на наступних умовах:

Receipt sample for payment завантажити.

We recommend you to pay in bank until the 25th of the current month. Using the services of the branches, keep the received receipts.